Jõusaal

Jõusaali kasutamine:

13-16 aastastele 2 eurot kord / 10 korra kliendikaart 15 eurot
Täiskasvanud 3 eurot kord /10 korra kliendikaart 20 eurot
Pensionär 2 eurot kord / 10 korra kliendikaart 15 eurot


EESKIRJAD JÕUSAALI KASUTAMISEL

Lapsevanema nõusolek
(Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastama ja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.)

 

EESKIRJAD JÕUSAALI KASUTAMISEL

1. Hoia puhtust!
2. Jõusaali inventari väljaviimine on keelatud ja inventari rikkumisel (tahtlikult
või ettevaatamatuse tõttu) on kahjutekitajal kohustus tekkinud kahju täies
ulatuses hüvitada.
3. Kasuta treeninguteks sobivaid riideid (palja ülakehaga treenimine ei ole
lubatud). Vahetus/sisejalanõud on kohustuslikud! Ohutuse tagamiseks ei ole
lubatud jõusaalis kanda sandaale ega muid lahtisi jalanõusid ega olla paljajalu.
4. Kasuta treeningrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja jõumasinalt.
5. Kasutatud vahendid (hantlid, pingid jms) aseta tagasi selleks ettenähtud
kohale. Ära jäta raskusi trenažööride peale!
6. Ära hinda oma võimeid üle, vali jõukohased kavad ja raskused!
7. Alla 13 aasta vanuseid lapsi jõusaali ei lubata. 13-15 aasta vanused lapsed
võivad kasutada jõusaali õpetaja/treeneri või lapsevanemaga, kes vastutab
nende ohutuse eest. Lapsevanema kirjaliku nõusoleku korral võivad lapsed
kasutada jõusaali iseseisvalt. Nõusoleku vormi saab valvelauast või
spordikeskuse kodulehelt.
8. Kõrvalistel isikutel, kes trenni ei tee, on ruumis viibimine keelatud.
9. Ära hõiva treeningseadmeid ainult endale. Anna puhkepauside ajal võimalus
ka teistel neid kasutada. Arvesta ja ole lugupidav kaastreenijate suhtes.
10. Jõusaali kasutaja vastutab ise oma terviseseisundi eest.
11. Pane oma telefon hääletu peale, et ei segaks teisi. Muusika kuulamine liig
valjusti, teisi häirivalt ei ole lubatud. Kasuta selleks isiklikke kõrvaklappe.
12. Desinfitseeri peale treeningut kasutatud inventar!
13. Tekkinud probleemidest teavita administraatorit.
14. Ruumidest viimasena lahkudes kustuta tuled.
15. Turvalisuse tagamiseks on jõusaalis videovalve.
Eeskirjade rikkumise või mittetäitmise korral on töötajal õigus klient eemaldada
jõusaalist.